Gatebarna i Brasil

Les mer

Bare i São Paulo er det over 12.000 gatebarn, viser anslag. Trolig er det mange flere og antallet har økt under pandemien 2020-21.

Små barn, brutal verden

Det finnes gatebarn i alle store byer på kloden. Ingen vet nøyaktig hvor mange som bor og lever på gaten. Brasilianske myndigheter sitt anslag om 12.000 gatebarn i São Paulo er trolig lavt.

Gatebarn problemet i Brasil ble for alvor kjent gjennom Hector Babencos spillefilm «Pixote» fra tidlig 80-tall, hvor gatebarn selv spilte hovedrollene. Filmen var et sjokk, mest fordi den var en realistisk skildring av svært unge gatebarns liv i São Paulo og Rio de Janeiro.

Hovedpersonen Pixote vokste selv opp i kommunen El Dorado, like ved Diadema, hvor Gregory Smith grunnla senteret i 1993. Pixote ble selv skutt av politiet i El Dorado da han var 17 år.

Hos Kolibri får barna leke og utvikle seg sammen med trygge rollemodeller. Mange av ungdomslederne har selv vært barn som har deltatt i prosjektet. 
Hos Kolibri får barna leke og utvikle seg sammen med trygge rollemodeller. Mange av ungdomslederne har selv vært barn som har deltatt i prosjektet. 

Brikker i narkotikaspill

I flere storbyer blir gatebarn aktivt brukt som kurerer og langere for narkobaroner. Samtidig er de svært gode kunder. Mange av barna Gregory Smith har tatt ansvaret for, har tidligere vært aktive crack-brukere som små barn (les f.eks historien til gategutten Eduardo).

I São Paulo er det også sterke mistanker om at det er politifolk selv som står bak mye av crack-trafikken blant gatebarna. Gatebarn er svært ofte psykisk nedbrutt og fysisk misbrukt, og det skal mye til for å gjenopprette tilliten til voksne.

Gatebarn - en sammensatt gruppe

På grunn av mangel på fakta vet man ikke helt klart når fenomenet «gatebarn» oppsto, men vi kan kategorisere barna i flere grupper:

  • De som har forlatt familien til fordel for gaten.
  • De som bor i perioder hos familien.
  • De som jobber på gata.

Uansett er dette barn som ikke tar del i, eller har falt helt utenfor, samfunnet sosiale goder.

Av de barna i Brasil som har forlatt sin familie til fordel for gaten, regnes at ca 1/3 er jenter og 2/3 er gutter. Gatebarna stifter raskt kjennskap med rusmidler. Det begynner ofte med limsniffing og går raskt veien via alkohol til narkotiske stoffer. Ca 90 % av gatebarna ruser seg. For å finansiere sitt store rusbehov, starter disse barna raskt med kriminell virksomhet. Da er også veien inn i kriminelle bander kort.

Gatebarn får ingen omsorg eller kjærlighet, de har ingen undervisningstilbud eller skolegang, De omfattes ikke av tilfredsstillende helsetilbud. De får ikke tilfredsstilt sine grunnleggende menneskelige behov som mat, et sted å bo, osv. De mangler grunnleggende rettigheter.

Barna i Brasil som blir gatebarn, får en ødelagt barndom. Av dem som overlever, får de fleste store psykiske og sosiale vanskeligheter.

Gategutt i SP som sover ut rusen. Det er veldig sjelden at de ligger alene. De må være med i en gjeng for å overleve.
Gategutt i SP som sover ut rusen. Det er veldig sjelden at de ligger alene. De må være med i en gjeng for å overleve.

Gaten blir pop

Hvordan identifiserer vi et «ekte» gatebarn og hvordan kan vi hjelpe?

Mange av hjelpeorganisasjonene i Brasils storbyer har få eller ingen muligheter til å fjerne barna fra gaten.

Tvert i mot gjør de gaten til et attraktivt sted å være.

Ved å tilby mat, klær, tepper og kortsiktige aktiviteter, opplever barna at gaten er et bedre sted å være enn der de kom fra.
Samtidig er deres høyeste ønske å være en del av en harmonisk familie.

Forebygging virker

Kolibri har siden begynnelsen i 1993 gjort erfaringer gjennom prøving og feiling, og i dag hindrer Kolibri barn fra å bli gatebarn. Kolibri har et trefaset program for rehabilitering av gatebarn.

Kolibrisentrene i Brasil arbeider forebyggende i sosiale risikoområder. Det betyr i områder som rekruterer gatebarn. De griper tak i barna før det kommer så langt at de havner på gaten. Kolibri Brasil har oppnådd svært gode resultater. Kolibris metoder vekker oppsikt, ikke bare i Brasil, men også langt utenfor landets grenser.


Priser

Gregory og Children At Risk Foundation fikk prisen World Of Children Award i 2014. Prisen regnes som barnas nobelpris.

I 2013 ble Gregory John Smith tildelt den Kongelig Norske Fortjenesteorden - Ridder av 1.klasse for humanitært virke blant vanskeligstilte barn og unge i São Paulo.

Gregory John Smith er en av få nordmenn som er blitt utnevnt til Ashoka fellow - sosialentreprenør (1999). "Ashoka Fellows are leading social entrepreneurs who we recognize to have innovative solutions to social problems and the potential to change patterns across society. They demonstrate unrivaled commitment to bold new ideas and prove that compassion, creativity, and collaboration are tremendous forces for change. Ashoka Fellows work in over 70 countries around the globe in every area of human need."


Du kan også hjelpe

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig