Gategutten Pixote

Les mer

Gatebarn-problemet i Brasil ble for alvor kjent gjennom Hector Babencos spillefilm "Pixote" fra tidlig 80-tall, hvor gatebarn selv spilte hovedrollene.

Omfang

Bare i São Paulo-området, hvor Kolibri CARF arbeider, viser offisielle anslag at det finnes om lag tolvtusen gatebarn. Anslaget er trolig latterlig lavt, og viser hvor lite alvorlig Brasil tar gatebarn-problemet. Og omfanget er trolig større enn noen av oss kan fatte.

...2/3 er gutter, 1/3 er jenter

Gatebarn og narkotika

I flere storbyer blir gatebarn aktivt brukt som kurerer og langere for narkobaroner. Samtidig er de svært gode kunder. Svært mange av barna Gregory Smith har tatt ansvaret for har tidligere vært aktive crack-brukere. Og her er det snakk om barn uten aldersgrense nedad. I São Paulo er det også sterke mistanker om at det er politifolk selv som står bak mye av crack-trafikken blant gatebarna. Gatebarn er svært ofte psykisk nedbrutt og fysisk misbrukt. Og det skal mye til for å gjenopprette tilliten til voksne.

Hvem er gatebarna?

På grunn av mangel på fakta vet man ikke helt klart når fenomenet "gatebarn" oppsto, men vi kan kategorisere barna i flere grupper: De som har forlatt familien til fordel for gata, de som bor i perioder hos familien og de som jobber på gata. Uansett er dette barn som ikke tar del i eller har falt helt utenfor samfunnet sosiale goder.
Hvordan identifiserer vi et "ekte" gatebarn og hvordan kan vi behandle det? 
Mange av hjelpeorganisasjonene i Brasils storbyer har få eller ingen muligheter for å fjerne barna fra gaten. Tvert i mot gjør de gaten til et attraktivt sted å være. Ved å tilby mat, klær, tepper og kortsiktige aktiviteter opplever barna at gaten er et bedre sted å være enn hos sine biologiske foreldre. Samtidig er deres høyeste ønske å være en del av en harmonisk familie.

Forebyggende arbeid

Tiden er inne for å sette søkelyset på gatebarnsproblematikken. Kolibri CARF har siden begynnelsen i 1993 gjort erfaringer gjennom prøving og feiling, og i dag forhindrer Kolibri  barn fra å ende opp som gatebarn. Kolibris metoder vekker oppsikt, ikke bare i Brasil, men også utenfor landegrensene. Aktivitetssentrene har vist seg svært viktge i dette arbeidet.

Historien om barna