Om Kolibri Brasil

Les mer

Arbeidet til Kolibri i Brasil er rettet mot barns oppvekst i områder preget av fattigdom, vold, kriminalitet, rus og manglende offentlig tilbud innen helse og utdanning.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Bli fast giverBare denne ene gangen

Kolibriprosjektet arbeider med barn i favelaområder i São Paulo regionen. Forholdene i disse områdene skaper store sosiale problemer og utvikler seg til risikoområder, der barn blir taperne og i ekstreme tilfeller, blir gatebarn. Risikoområder fører til ødelagte liv og menneskelig tragedie. Usikkerhet og uforutsigbarhet gjør disse områdene svært vanskelige å vokse opp i

Boområde i Sitio Joaninha
Boområde i Sitio Joaninha

Kolibri Brasil

Vår samarbeidsorganisasjon i Brasil heter Rede Cultural Beija-Flor, i korthet kaller vi den for Kolibri Brasil. Gjennom sin virksomhet i Brasil har Kolibri utviklet en modell for å møte utfordringene i urbane risikoområder. 

Kolibri modellen utbygges og utvikles som en helhetlig modell for arbeid med barn og unge i faresonen som bor i urbane risikoområder preget av sosiale problemer, med særlig vekt på omsorg, opplæring og sosial nettverksbygging. Kunst og estetikk er verktøyet og preger arbeidet og omgivelsene.

Prosjektet i São Paulo er bygget opp på følgende måte:

Gregory J Smith ble tildelt World Of Children Award
Gregory J Smith ble tildelt World Of Children Award

Fire sentre

  • KolibriRedet er hovedsenteret og er et aktivitetssenter basert på kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Her drives en rekke ulike aktiviteter og opplæringsprosjekter, samtidig som de makter å ta vare på enkeltmennesket med omsorg og inspirasjon. 

I tillegg er tre mindre sentre i virksomhet , i andre favelaområder i São Paulo-regionen.

  • Kolibrisenteret i Sitio Joaninha åpnet i 2008. Aktivitetssenter. Er nå bygget ut med ernæringsavdeling (skolekjøkken) og grønnsakhage.

  • Kolibrisenter Kommunikasjon er et Kommunikasjons- og mediesenter som åpnet i mai 2012. Det inneholder lydstudio, radiostudio og lokaliteter for grafisk design, foto- og video produksjon.

  • Kolibrisenteret i Itanhaém ved kysten åpnet i 2010 og er et senter for sosialisering og rekreasjon for barna i São Paulo og dels et aktivitetssenter for lokale barn i nærområdet, for ansatte og for møtevirksomhet, seminarer.


De fire sentrene i São Paulo regionen.
De fire sentrene i São Paulo regionen.

Estetikk

Estetikk og kunstneriske uttrykk preger alle sentrene og alle aktiviteter i prosjektet. Gregory Smith har hele tiden hatt en grunnleggende idé om at kunst, kultur og estetikk skal gi kraft og motivasjon til alle som deltar i Kolibriprosjektet. Det styrker kreativitet, bygger selvtillit og gir barna tro på seg selv. Det har styrket det sosiale fellesskapet og gitt deltagerne utsyn og tro på at det går an å endre samfunnet. 

https://www.kolibricarf.no/gregory-om-estetikk-og-kunst

Barna i teatergruppen
Barna i teatergruppen

Sosialt entreprenørskap

Sosial entreprenørvirksomhet er en viktig del av virksomheten i Brasil. Foruten at Gregory Smith selv er en sosialentreprenør, utdannes det unge sosialentreprenører som gjennom arbeid og undersøkelser i nærsamfunnet, finner nye løsninger på sosiale problemer. Unge ledere jobber sammen i grupper. Det har skapt sosialentreprenørprosjekter som f.eks Det Sosiale Øyet (Olhar Social) som gir barn og unge  muligheten til opplæring innen sosial kommunikasjon, informasjonsteknologi og massekommunikasjon. Et annet er  Ernæringsprosjektet (med base i ”skolekjøkkenet”) som gir opplæring både til barn, unge og voksne  innen ernæring og kosthold. 

Opplæring er veien ut av fattigdom
Opplæring er veien ut av fattigdom

PACE programmet

PACE programmet er satt i gang for å bedre familieforhold, skoleprestasjoner, sosial solidaritet og deltakelse i samfunnet. Tilbudet er tilpasset hver aldersgruppe. Gjennom PACE programmet er barnas opplæringstilbud satt i system.

PACE og opplæringsprogrammet
PACE og opplæringsprogrammet
Her finner du info om PACE og opplæringsprogrammene

Utmerkelser

Children At Risk Foundation  og  grunnleggeren Gregory John Smith, har mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid: 

  • 1999: Gregory Smith ble utnevnt til “Ashoka Fellow”. Ashoka er en internasjonal organisasjon som promoterer sosialt entreprenørskap. 
  • 2013: H.M. Kong Harald V utnevner Gregory John Smith til ridder av første klasse under den Kongelige Norske Fortjenesteorden.
  • 2014: "World of Children Humanitarian Award" (WOCA) gitt til Gregory John Smith og Children At Risk Foundation; den første mottakeren i Sør-Amerika.
  • 2015 og 2016: Children At Risk Foundation kåret til den mest effektive innsamlingsorganisasjonen i Norge, av tidsskriftet Kapital.  
Her kan du laste ned en kort utgave av Activities Report RCBF 2017 - Brasil