Nyheter

Les mer

Nyheter fra Kolibri

Online undervisning

Situasjonen i Brasil er vanskelig. Nødhjelpen under koronapandemien fortsetter. Likevel kan ikke det forebyggende arbeidet med kunst- og kulturaktiviteter stoppes, men fortsetter på nye måter.

Flere gatebarn?

Arbeidsledigheten øker kraftig i Brasil nå. Da vet Kolibri Brasil at fattigdommen vil øke og i neste fase vil gatebarnproblemet øke - og det kommer raskt.

Fokus på barna

Det er ingen barn på Kolibrisentrene nå. Men Kolibriprosjektet har ikke stengt ned. De ansatte har snudd seg rundt. Barnas behov under pandemien gir nye oppgaver.

BRANN I FAVELAEN

Midt under koronapandemien i Brasil rammes fattige familier av nok en katastrofe. Brann i favelaen.

Matkasseaksjon

Kolibri Brasil har satt i gang en matkasseaksjon i området rundt Kolibrisentrene. De kjøper inn basis matvarer og hygieneartikler, pakker i kasser og kjører ut til alle trengende familier og eldre.

The Food Basket Initiative

CARF-Brazil is setting up a food basket initiative in the favela areas. The staff buys staple foods and cleaning/hygienic articles and wrap them in appropriate boxes, which is then transported to needy families as well as the elderly.

Koronapandemien

Koronapandemien utvikler seg nå for fullt i Brasil. Vi er svært bekymret for familiene som bor i slumområdene/favelaen. Kolibrisentrene er nå stengt for all aktivitet.

The Corona Campaign

The Corona pandemic is now expanding fast in Brazil. We are very worried about the plight of the families living in the slums/favelas. All the Hummingbird social centers are now closed for all activities.

Regn og oversvømmelse

Kraftig regnvær São Paulo-området har skapt store problemer på KolibriRedet. Hele kloakkanlegget må nå renoveres.

Knarvikmila

KnarvikMila har en lang tradisjon med å vise samfunnsansvar. Nå blir Knarvikmila og Kolibri CARF samarbeidspartnere.

Nytt kontor

Kolibri har flyttet til Nesttun. Vi har fått kontor i fine og lyse lokaler i Nesttunvegen 6. Velkommen.

Feriefestival

I Brasil er det «vinterferie» når skolene stenger i juli. Da er det viktig at barna i favelaen har et tilbud på dagtid.

Risiko i risikoområder

Kolibri driver et prosjekt for barn som bor i risikoområder. Det en RISIKO i seg selv. Ordet RISIKO brukes i betydning fare og i det ligger en mulighet for uønskede hendelser og tap. Det var akkurat det som skjedde første nyttårsdag.

TAKK

CHILDREN AT RISK FOUNDATION TAKKER GREGORY JOHN SMITH.

Brasiliansk ledelse

På samme måte som det meste av arbeidet i Kolibriprosjektet i Diadema har vært drevet av brasilianerne selv, har det vært et mål for CARF at også styret i Kolibri Brasil og alle formelle verv skal ha brasiliansk ledelse.

Ivone

Jeg har hatt det store privilegium å arbeide ved Gregorys side i et og et halvt tiår. Han inspirerte meg mye og jeg lærte mye. Dette gir teamet og meg det store ansvaret det er å videreføre dette enestående flotte arbeidet.

Barn glemmer aldri

Det du opplever som barn setter spor. Det former deg og livet ditt for alltid.

Personvernerklæring

Kolibri CARF tar personvern på alvor. De opplysningene vi oppbevarer om våre lesere, givere og samarbeidspartnere blir tatt hånd om på en sikker og trygg måte, slik forskrift og lovverk krever. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

If you live in a shed…

João is a child who lives in a shed together with his mom. Many nights he can´t sleep because he is afraid.

Barneboken "Oi-Oi!" - BRASIIIIIIIIL!

Hvordan er det å være barn i en storbyslum i Brasil? Billedboken Oi-oi! er en bok for barn. Den handler om hvordan det er å vokse opp i en favela. Du kjøper den her og støtter samtidig Kolibri.

Barn blir foreldre

I Brasil er det et stort problem at jenter under 14 år blir gravid.

De gamle i favelaen

Våre barn på KolibriRedet fikk besøk av pensjonister fra Center Castelinho.

Gir en dag for barn i Brasil

Bergens eneste brasilianske restaurant er samarbeidspartner med Kolibri.

Barn forsvinner

I Brasil er det pågående korrupsjonsskandaler som sluker milliarder av offentlige midler som skulle gått til de fattige, til helse og til utdanning. Politikere og samfunnsledere prioriterer ikke barna, men seg selv.

Barn i slummen

Nesten én milliard mennesker, en sjettedel av verdens befolkning, lever i slum.

Den dagen gråt jeg

“Da jeg var et barn hadde jeg alltid en drøm om å bli noe i livet og å gjøre min mor stolt. Hun som ofret så mye for å gjøre det beste for min bror og meg.”

Kommer pengene fram?

Kolibri - Children At Risk Foundation topper listen over de mest effektive innsamlingsorganisasjonene i Norge for andre år på rad.

Naquele dia eu chorei

“Quando eu era crianca sempre sonhei em ser alguém na vida e dar orgulho a minha mãe, que com muito sacrifio fez o melhor por mim e meu irmão”.

Om å vokse opp i en storbyslum i Brasil

Hvordan er det å være barn i en storbyslum i Brasil? Billedboken Oi-oi! er en bok for barn. Den handler om hvordan det er å vokse opp i en favela. Du kjøper den her og støtter samtidig Kolibri.

Skattefradag ved gaver til Kolibri

Du kan få skattefradrag for gaver til Kolibri Children At Risk Foundation. Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

Opplæring satt i system

Gjennom PACE - programmene er barnas opplæringstilbud satt i system. (Programa de Arte, Cultura, Cidadania e Educação, på norsk: Program for Kunst, Kultur, Samfunnsegasjement og Utdanning.)