De glemte barna i Brasil

Les mer

De økonomiske nedgangstidene i Brasil gjør at slummen i Morro do Macaco, Apenes ås, øker. Nye skur dukker opp hver dag. I hvert skur er det barn. Vi kaller disse barna "De Glemte Barna" for det er få andre som har fokus på disse barna.

Apenes ås - Morro do Macaco
Apenes ås - Morro do Macaco

Apenes ås er en av de nærmeste favelaene til KolibriRedet. Det er så bratt her at myndighetene fjernet deler av favelaen for noen år siden. Det er farlig for mennesker å bo her, på grunn av rasfare. Nå er skurbebyggelsen på full fart tilbake og hundrevis av nye barn og deres familier har etablert seg i området i år. Dette skjer i så stort antall at myndighetene er maktesløse.

Kolibri tar med capoeira ut i den nye favelaen.
Kolibri tar med capoeira ut i den nye favelaen.

Mangler ressurser

For Kolibri Brasil er dette vanskelig. De mangler nå ressurser til å gi disse barna tilbud om omsorg og opplæring. Det er helt nødvendig å følge dem opp for å sikre barna i hverdagen,  og arbeide bevisst for at disse nyetablerte områdene ikke gir grobunn for kriminalitet, vold og utnyttelse av menneskene som bor her. Det er svært viktig at de sosiale øynene til Kolibri Brasil er tilstede til enhver tid. Kolibri Brasil er vaktbikkje i området.

 


Alle skal med.
Alle skal med.

Barna er utsatt

Nå trenger vi støttespillere slik at vi får satt i gang tilbud til alle de nye barna i Apenes Ås. Det kommer nye barnefamilier hver dag. Hjelp barna i fare med din støtte. Når mange givere går sammen i en dugnad, klarer vi å redde barna som er havnet i favelaen, slik at de ikke glir inn i favntaket til de kriminelle gjengene eller blir tatt av rus og havner på gaten. 

Vi ber om støtte nå - slik at dette ikke blir de glemte barna i Brasil.  

Historien om barna