Skattefradag ved gaver til Kolibri

Les mer

Du kan få skattefradrag for gaver til Kolibri Children At Risk Foundation. Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

Det kan kreves skattefradrag for gaver til Kolibri CARF når gaven er pengebeløp og minst kr. 500 samlet i løpet av inntektsåret. Det gies fradrag på 27 % inntil kr 50 000,-. Du kan altså få opp til kr 13 500,- i skattefradrag.

Dersom man ønsker å benytte seg av retten til skattefradrag for gavene, må CARF kontaktes for registrering av fødselsnummer/organisasjonsnummer. Kolibri CARF vil innberette til Skattedirektoratet, gaver fra privatpersoner og bedrifter/organisasjoner som gir tilbakemelding til oss, med opplysning om følgende:

  • Fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer).
  • Adresseendring dersom denne er endret siste året.

Gaven vil da bli ført i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Send fødselsnummer eller organisasjonsnummer til oss på SMS eller ring til 48209630 ( helst ikke epost).

Husk; det er en forutsetning for skattefradrag at fødselsnummer/organisasjonsnummer sendes til oss. Det tillates ikke at man selv utfører endringer i egen skattemelding i post 3.3.7.

....dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner

Send SMS eller ring 48209630

*

Har du spørsmål - send oss en epost her.

Historien om barna