Skattefrådag ved gåver til CARF

Les mer

Du kan få skattefrådrag for gåver til Kolibri Children At Risk Foundation (CARF). Dette gjeld både private givarar og bedrifter/organisasjoner.

Det kan kreves skattefrådrag for gåver til Kolibri CARF når gåva er eit pengebeløp på minst kr. 500 samlet i løpet av inntektsåret. Det gjes frådrag på 27 % inntil kr 50 000,-. Du kan altså få opp til kr 13 500,- i skattefrådrag.

Dersom ein ønsker å benytte seg av retten til skattefrådrag for gåvene, må CARF kontaktes for registrering av fødselsnummer/organisasjonsnummer. Kolibri CARF vil innberette til Skattedirektoratet, gåver frå privatpersoner og bedrifter/organisasjoner som gjev tilbakemelding til oss, med opplysningar om følgande:

  • Fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer).
  • Adresseendring dersom denne er endra siste året.

Gåva vil då bli ført i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Send fødselsnummer eller organisasjonsnummer til oss på epost: info@carf.no eller per telefon: +47 468 09 516

Husk; det er ein forutsetning for skattefradrag at fødselsnummer/organisasjonsnummer sendes til oss. Det tillates ikkje at ein sjølv utfører endringa i eigen skattemelding i post 3.3.7.

....dette gjeld både private givere og bedrifter/organisasjoner

Send SMS eller ring 48209630

*

Har du spørsmål - send oss en epost her.

Historien om barna