Jenter-jenter

Les mer

Jentene i risikoområdene i Brasil har det spesielt vanskelig. De lever i konstant fare og er samtidig i en svært sosialt sårbar alder. Regionen Diadema, Sør-regionen i São Paulo, har en av Brasils høyeste voldsindekser.

Fakta

Her er en del fakta om deltagerne i Kolibriprosjektet:  

  • 45 % av familiene i Diadema har en inntekt som er under fattigdomsindeksen. 
  • 5 % av deltagende familier i Kolibriprosjektet er analfabeter
  • 25 % av deltagende familier har ikke fullført grunnskolen.
  • 82 % av deltagende barn oppgir at mor har eneansvaret.
  • Av deltagende barn, er det 62 % gutter og 38 % jenter. 


Alle disse tallene viser en skjevfordeling både hva gjelder fattigdomsproblemer, utdanningsnivå og kjønnsfordeling. Alt henger sammen og gir et bilde som indikerer at jenter og kvinner har det ekstra vanskelig. Kvinner møter fortsatt motstand og trusler alle steder der de deltar.

På menns premisser

Dette slår også ut på den lave deltagelsen av jenter i Kolibriprosjektet. Dette vil ledelsen i Kolibri Brasil gripe tak i og gjøre noe med. Kvinners rolle i lokalsamfunnet er preget av at dette er et «machosamfunn» hvor mye skjer på menns premisser. Det er tøft å vokse opp som jente i disse områdene. 

Gravide jenter helt ned i 10-12 års alder er ikke uvanlig.

Ivone Silva, daglig leder

Jenter taper

Mange jenter får tidlig merke at deres jobb er å hjelpe til hjemme. Det er jentene som først blir tatt ut av skole og aktiviteter på Kolibri, for å passe yngre søsken slik at foreldrene kan jobbe mer. Unge jenter har også et press på seg fra gutter og menn. Vi ser en stor grad av tidlig graviditet i disse områdene. Gravide jenter helt ned i 10-12 års alder er ikke uvanlig. Ofte er det på de store gatefestene det skjer. De unge søker moro og spenning på gatefester med favelafunkmusikk (bailes funk). Disse eventene blir ofte organisert av de kriminelle bandene, det stimuleres til bruk av alkohol, narkotika og ubeskyttet sex. Jentene utnyttes.

Bevisstgjøring

Midt i dette samfunnet kjemper Kolibri Brasil for å gjøre både gutter og jenter bevisste, øke kunnskapsnivået og styrke holdningsarbeidet med fokus på dialog og ikke-vold. 

Kolibri ønsker å inspirere jentene i prosjektet og sikre deres rettigheter.

Tiltak

I dette arbeidet retter de nå fokus på: 

  • seksualundervisning 
  • egne eventer og presentasjoner spesielt for jenter 
  • bevisstgjøring av mødrene 
  • «in camp» for jenter.
Jenter på In camp
Jenter på In camp

In camp 

In camp har vist seg å være veldig populært. Da er en gruppe jenter på Kolibriredet sammen med sine undervisere, de har et opplegg der de er sammen hele kvelden, spiser middag sammen og overnatter i senteret og går på skolen om morgenen. Her blir alle inkludert og alle får muligheten til å ta opp det de er opptatt av og sette fokus på vanskelige tema.

Jentene i prosjektet blir veldig glad hvis du vil være med å støtte dette viktige arbeidet. Send bidrag ved å klikke "bare denne ene gangen" eller til VIPPS 10678 (merk innbetalingen med «jenter»).

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Bli fast giver
Laster…

Historien om barna