Knarvikmila

Les mer

KnarvikMila har en lang tradisjon med å vise samfunnsansvar. Nå blir Knarvikmila og Kolibri CARF samarbeidspartnere.

I månedsskifte august/september arrangeres Knarvikmila. Dette har blitt et stort nasjonalt og internasjonalt idretts- og kulturarrangement. I tillegg til de ulike løpene består KnarvikMila både av seminarer, konferanser, konserter, messe og familiearrangement.

Knarvik Mila
Knarvik Mila

Nå inngår Knarvikmila og Kolibri CARF samarbeid særlig rettet mot barne- og ungdomsarbeidet. Samarbeid med Knarvik Ungdomsskule starter umiddelbart. Kolibri har lang erfaring med skolesamarbeid og vi ønsker at barn og unge som engasjerer seg i vårt arbeid, skal få kunnskap og oppleve kontakt med barn og unge i Brasil. Vi tror det ligger et stort potensiale for å gi hverandre inspirasjon i et slikt samarbeid, i tillegg til at barn og unge vil bygge kunnskap og kompetanse i å samarbeide på tvers av kulturer. Slik kompetanse er rett og slett fremtidskompetanse for barn og unge.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med Knarvikmila.

Kolibri trenger frivillige til vår stand på Knarvikmila 31/8 og 1/9 - mer info her.

Historien om barna