Risiko i risikoområder

Les mer

Kolibri driver et prosjekt for barn som bor i risikoområder. Det en RISIKO i seg selv. Ordet RISIKO brukes i betydning fare og i det ligger en mulighet for uønskede hendelser og tap. Det var akkurat det som skjedde første nyttårsdag.

Ivones beretning om innbruddet

Det største senteret, KolibriRedet, sto tomt fordi det er sommerferie/juleferie i Brasil. Da ble fristelsen for stor for to kriminelle personer fra et annet distrikt i São Paulo. De brøt seg inn i senteret og tok med seg mye av det tekniske utstyret i teatersalen, på kjøkkenet alt av kjeler og elektriske apparater, datamaskiner og mye, mye mer. Store verdier har gått tapt.

Utrolig nok er det ikke ofte det skjer slike innbrudd i Kolibri sine sentre, selv om det er store mengder verdifullt utstyr der, kombinert med høy kriminell aktivitet i områdene. Det har sammenheng med at de lokale kriminelle bandene i området har «fredet» Kolibrisentrene. Mange av disse lokale kriminelle har barna sine på Kolibrisentrene. Selv disse hardbarkede menneskene har et ønske om at barna deres ikke skal havne i samme elendigheten som de selv.

Økende kriminell virksomhet

Men den økonomiske og politiske usikkerheten i Brasil, har for alvor satt sitt preg på hverdagen i risikoområdene Kolibri Brasil arbeider i. For tiden gjennomgår Brasil en dyp økonomisk resesjon, sterkeste på over 100 år. Den har fått arbeidsledigheten til å øke voldsomt (over 13%) siden 2016. Dette har forårsaket en økende strøm med fattige familier og personer som etablerer seg i favelaområdene. Flere og flere rammes av det økende fattigdomsproblemet. Det igjen fører til økende kriminell virksomhet.

For Kolibri Brasil opplever vi at offentlig støtte til sosialprosjekter smuldrer bort, noe som har skapt problemer for driften av Kolibriprosjektet. Budsjettrammene strekker ikke til. Kolibriprosjektet har måtte skjære betraktelig ned på aktivitetsnivået i 2018. Fra 2016 til i dag, er antall ansatte i Kolibri Brasil nesten blitt halvert.

Økende behov for hjelp

Det er i denne situasjonen vi opplever innbrudd i KolibriRedet. Innbo er ikke forsikret. Forsikringspremiene er så høye i disse områdene at det ikke har vært vurdert til nå. I en situasjon hvor pengene ikke strekker til for Kolibri Brasil, er behovet for hjelp større enn noen gang. I denne situasjonen må vi desverre bruke knappe ressurser på å erstatte utstyr som er stjålet.

Vi går sammen

De har identifisert de to som utførte innbruddet, men de er selvfølgelig godt under jorden. Selv lokalbefolkningen i Diadema er sjokkert over dette ranet. Derfor setter Kolibri Brasil i gang en innsamlingsaksjon i Diadema for å få hjelp også der. Da tenker vi at da må vi stille oss solidarisk å gjøre en tilsvarende innsamling her i Norge, blant dere som de vet har et stort hjerte.

Derfor ber vi alle våre venner: vær med å hjelpe slik at Kolibri Brasil fortsatt kan være det stabile elementet i barnas liv. For mange av barna er Kolibri er Kolibri det eneste stabile de har.

Se gavemuligheter øverst på siden i det grønne feltet.

Historien om barna