Vi har nådd et mål

Les mer

Kunstopplæring er viktig. I julekampanjen 2018 konsentrerte vi innsamlingen på å få i gang kunstverkstedet/malerverkstedet igjen. Vi klarte å samle inn kr 340.000,-. Tusen takk til alle som har bidratt med julegaver.

Med dette resultatet setter Kolibri Brasil i gang med kunstopplæringen igjen. I disse dager er påmeldingen til disse aktivitetene i full gang. 

Fem øre for tankene dine...
Fem øre for tankene dine...

Kolibri Brasil beskriver aktiviteten slik: 

«Opplæring innen kunst oppøver evnen til å forme, omstrukturere og gjenskape våre følelser og idéer. I tillegg til å være en hyggelig aktivitet, lar den barnet oppdage, skape, dele erfaringer og trene sin fantasi. Det er viktig å forstå at denne aktiviteten fremmer utviklingen av våre barn og ungdom i det intellektuelle, følelsesmessige, observante, fysiske, estetiske og kreative aspektet.  Derfor er undervisningen i kunstverkstedet en viktig måte for elevene å forstå seg selv og andre. Det er også viktig å forstå sin egen virkelighet, for å uttrykke sine følelser og sine ønsker og for å utvikle sin selvstendighet.»

Tungen beint i munnen...
Tungen beint i munnen...

Tenk om vi kunne gitt samme prioritet og hatt en lignende bevisstgjøring og entusiasme omkring kunst og forming i vår egen skole her i Norge. 

På malerverkstedet blir det i år fire grupper med 15-20 elever i hver gruppe. Heldige er de som får plass her.

Teateraktiviteter starter opp igjen.
Teateraktiviteter starter opp igjen.

Drama og Teater

Og det er ikke bare kunstverkstedet som kommer i gang igjen dette halvåret. Drama og Teaterverkstedet blir også satt i gang igjen med dyktige instruktører.

«De som praktiserer teaterkunst, har muligheten til å oppleve andre virkeligheter og fantasier. I tillegg er teatralske aktiviteter i seg selv et utdanningsmål for barnas affektive, kognitive og psykososiale utvikling. Lekenheten i denne aktiviteten bidrar til at barn og unge utvikler sin kreativitet, koordinering, memorisering (husketeknikk) og også sitt ordforråd.»

Vi gleder oss til å se barna i aktivitet. 

I gang er også aktivitetene: Fotografi, Grafisk design, Capoeira, Kickboksing, m.m 


Følg oss på Facebook.

Historien om barna

Disse viktige aktivitetene trenger fortsatt støtte for å bli fullfinansiert.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Bli fast giver
Laster…