Flere gatebarn?

Les mer

Arbeidsledigheten øker kraftig i Brasil nå. Da vet Kolibri Brasil at fattigdommen vil øke og i neste fase vil gatebarnproblemet øke - og det kommer raskt.

Arbeidsledigheten i Brasil har økt til 13,3 % i august. Det vil si at mer enn 12 millioner mennesker er arbeidsledige. Men det er store mørketall her. Nesten 9 millioner arbeidsplasser har forsvunnet som følge av koronapandemien. De fleste av menneskene bak dette tallet er ikke med i statistikken. De ser ikke etter jobb på grunn av pandemien. Kolibri Brasils erfaring fra tidligere er at når arbeidsledigheten øker, øker fattigdommen og i neste fase øker gatebarnproblemet.

Usikkerhet preger familiene i favelaen.
Usikkerhet preger familiene i favelaen.

Nødhjelp

Myndighetene har satt i gang tiltak. I forbindelse med pandemien betaler myndighetene en «nødhjelpsutbetaling» på 600 reais (ca 1000 NOK) i måneden til landets vanskeligstilte. Mer enn 65 millioner mottar nå denne hjelpen og det er til stor hjelp. Men allerede nå er det forslag om å fase ut denne støtten. Økonomien i Brasil står stille og landet kan ikke tåle en slik utbetaling over tid. Da legges det igjen over på folket å finne løsninger. Pandemien utvikler seg nemlig videre.

Alt dette gjør at Kolibri Brasil frykter at vi vil se en strøm av nye fattige familier som ender opp i favelaene i tiden som kommer.

Fr.v. Ivone (daglig leder), Gerson og Fabio på jobb i favelaen.
Fr.v. Ivone (daglig leder), Gerson og Fabio på jobb i favelaen.

Kolibri bistår med søknader.

Kolibri har bistått folk i nærmiljøet med søknader til den offentlige støtten. For å få utbetalt denne støtten, må søkerne fylle ut et skjema på nett. Men mange av de fattigste har verken kunnskap eller tilgang til internett. Per i dag får ca 30 % av beboerne i området denne støtten, forteller Ivone, Gerson og Fabio. De er svært bekymret.

«De fattige blir mer og mer avhengig av organisasjonene (NGOs) for å overleve. Kolibri er livbøyen for mange mennesker her».

Ivone, Gerson og Fabio
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna