Fokus på barna

Les mer

Det er ingen barn på Kolibrisentrene nå. Men Kolibriprosjektet har ikke stengt ned. De ansatte har snudd seg rundt. Barnas behov under pandemien gir nye oppgaver.

I Brasil er situasjonen sterkt preget av koronapandemien. Brasil har registrert over 100.000 døde av Covid 19. Koronapandemien herjer i favelaområdene og folk er engstelige.

Situasjonen for barna er svært kritisk. Det er usikkert om skolene i Brasil vil åpne i løpet av høsten. Eleven står i fare for å miste et helt skoleår. Kolibrisentrene er også stengt og vil følge lokale myndigheters råd hva gjelder smittevern.

Hva skjer i Kolibriprosjektet nå?

Matkasseutdelingen skjer kontinuerlig. Så langt har Kolibri distribuert i underkant av 2000 matkasser. I tillegg jobber de blant annet med:

  • Fokus på barnas situasjon: Medarbeiderne på Kolibrisenterne kontakter og følger opp alle barnas hjemmesituasjon jevnlig. Det er tøft for mange barn og deres familier å være i karantene i en så vanskelig situasjon.
  • Online kurs for elevene i opplæringsprogrammene, f.eks ernæringsopplæring (skolekjøkken), danseopplæring og kunstopplæring.
  • Finne løsninger for de hjemmene som ikke har datautstyr/smarttelefon, slik at barn og voksne kan følge online-undervisning som gis fra Kolibri og fra de lokale skolene.
  • 18 familier i nærmiljøet ble husløse i en favelabrann i juni. Kolibri følger opp disse familiene spesielt og bidrar med støtte til livsopphold og ressurser til nye hytter/hjem (Se bildet under).
  • De ansatte jobber også intenst med å øke den lokale støtten til Kolibri Brasil, bl.a. gjennom et momsskatteinsentiv som minner om den norske «grasrotandelen». De verver både privatpersoner og bedrifter til å knytte seg til Kolibri Brasil.


Oppbygging etter brannen.
Oppbygging etter brannen.

«Aldri før har forholdet mellom Kolibri og folk i favelaen vært så nært og sterk som nå», sier daglig leder Ivone. «Det er i vanskelige tider vi måles på vår styrke».

Alt dette betyr at barna i Brasil har behov for støtte mer enn noen gang. All støtte er kjærkommen. En matkasse til en familie koster kr 300,-.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna