Se hvordan støtten ble brukt

Les mer

2020 ble et helt spesielt år for oss alle på grunn av koronapandemien. Behovet for hjelp til prosjektet i Brasil ble helt annerledes enn vi planla. Hovedarbeidet har vært nødhjelp til barna og familiene i Brasil dette året.

Støtten 2020 - hjelpen kom frem.

Her er listet opp noe av det støtten fra deg har vært med på å finansiere: Hjelpen har nådd frem til 2184 mennesker i Kolibriprosjektet, blant dem: studenter, familier, lokalsamfunn og Guarani-urbefolkningen. 204 barn og unge og 273 familier ble fulgt opp av Kolibri Brasils sosio-pedagogiske team. 1668 basismatkasser og 417 julematkasser er delt ut til registrerte familier. I tillegg er 9 tonn mat delt ut til familier i lokalsamfunn som er berørt av pandemien, inkludert Guarani urbefolkningen. Det ble også delt ut 7 tonn klær og sko, 1000 munnhygienesett, 382 rengjøringsproduktsett, 174 geriatriske bleier, 524 barnebøker, 300 pedagogiske leker og spill, 120 kg dyrefor (mange har dyr i bakgården), samt julekurver med innhold. I tillegg fikk 18 familier som mistet hjemmene sine i en brann i Vila da Paz-samfunnet, byggematerialer til å bygge opp igjen sine hjem, samt kjøkkenutstyr, madrasser, møbler, o.l.

Dette er en av familiene som har mottatt støtte. Bildet er tatt før jul da det også ble gitt overraskelser til barna.
Dette er en av familiene som har mottatt støtte. Bildet er tatt før jul da det også ble gitt overraskelser til barna.

Hjelp til barn og unge

Fordi skolene og Kolibrisentrene stengte, satte Kolibri Brasil også i gang online undervisning, noe som var veldig vanskelig i begynnelsen, hovedsakelig på grunn av at våre barn og unge ikke hadde tilgang til internett, mobiltelefoner eller datamaskiner. Ofte delte mor sin mobiltelefon med alle sine barn. Det ble likevel gjennomført ernæringsopplæringskurs, yrkesopplæringskurs, samt kurs i dans, skulptur og tegning, musikk, historiefortelling og ballett. Alt sammen online.

Guilherme er ansvarlig for ernærings- og guormetkursene. Her setter han opp onlinekurs.
Guilherme er ansvarlig for ernærings- og guormetkursene. Her setter han opp onlinekurs.

Vanskeligheter i 2020

Som vi har sett gjennom media er Brasil et av landene som er verst rammet av pandemien. For befolkningen i favelaområdene har situasjonen vært preget av høye smittetall, sosial isolasjon og mange dødsfall. Dette har tært på den mentale situasjonen for de ansatte i Kolibri Brasils, fordi de har vært «hands on» med hjelp til befolkningen hele tiden. Den tøffe situasjonen gjorde at mange fikk psykiske problemer. Ivone(bilde), daglig leder i Kolibri, mobiliserte raskt for å tilby terapeutisk hjelp til alle RCBF-ansatte. Med støtte fra vår hoved-samarbeidspartner, Grieg Foundation, har dette kommet i gang raskt og nå utvides denne støtten også til barn og familier i prosjektet. Det setter vi stor pris på.

Fra møte med de ansatte, Ivone Silva i forgrunnen.
Fra møte med de ansatte, Ivone Silva i forgrunnen.

2021 - Utfordringene fortsetter ... men sammen er vi sterkere og vi vil gjøre enda mer!

Den tøffe situasjonen fortsetter i Brasil, men håpet om en koronafri hverdag, lever. Men det ser ut til at det blir verre før det blir bedre. Det mer smittsomme viruset brer seg også i Brasil. I tillegg har den føderale regjeringen, fra januar, fjernet nødhjelpen til den fattigste delen av befolkningen. Det vil bety at for mange familier vil situasjonen bli verre, og vi frykter sosial uro. Vi må handle raskt. Kolibri Brasil-teamet fokuserer nå på å forberede programmene og aktivitetene for 2021. De jobber på flere fronter og vi vil komme tilbake med informasjon om dette, men matkassehjelpen er det nødvendig å fortsette med.

Kolibriprosjektet jobber forebyggende og for mange av barna er Kolibri det eneste stabile og trygge i livet. Din støtte er med å befeste dette viktige arbeidet.

"Muito obrigado».

Hilsen Kolibri Brasil og Kolibri Norge

Historien om barna

Kolibriprosjektet jobber forebyggende og for mange av barna er Kolibri det eneste stabile og trygge i livet. Din gave er med å befeste dette viktige arbeidet.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Bli fast giverGi en gave på SMSVipps #10678Med kort