Skoler og barnehager

Les mer

Helt siden starten har skoler og barnehager vært svært viktige støttespillere i Kolibri. Når barn hjelper barn oppstår sterke bånd. Det har skapt fantastiske opplevelser.

Kalle Kolibris Omvendte Julekalender
Kalle Kolibris Omvendte Julekalender
Her finner du informasjon og påmelding til Kalle Kolibris Omvendte Julekalender.

OM FRAMTIDEN

Gregory Smith tok avgjørelsen om å selge alt han eide for å bruke resten av livet til å hjelpe gatebarn og barn i faresonen. Dette gir fremdeles et sterkt signal til unge og gamle - livet handler om noe mer enn deg selv og ditt eget ve og vel. Mange ønsker å gjøre noe - være med å hjelpe.

Når vi går sammen om denne oppgaven, oppstår en fellesskapsfølelse, og arbeidet får en egenverdi. Barna møter en annen kulturer, de får kunnskap og kjennskap. Vi skaper noe både i Norge og i Brasil.

Vi kaller vårt pedagogiske arbeid for FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi skal forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ!

Framtidsberedskap
Framtidsberedskap

BLI EN KOLIBRISKOLE/-BARNEHAGE

Skoler og barnehager vi samarbeider med over tid, blir utnevnt til Kolibriskole/-barnehage. Elevene får en sterkere nærhet til prosjektet. Fordelen er et pedagogisk verktøy for global undervisning: Det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel.

Bli kolibriskole

UNDERVISNINGSMATERIELL OG AKTIVITETER

Vårt undervisningsmateriell er basert på kompetansemål i læreplanen. De kan brukes både i forbindelse med en innsamlingsaksjon eller som et tema i underdervisningen ellers i året.

Hos Kolibri CARF finner du materiell fra barnehagenivå til undervisning i videregående skole.

Til undervisningsmateriellet

START EN INNSAMLING

Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn i Brasil en bedre fremtid. Samtidig kan en innsamlingsaksjon skape samhold og engasjement. Skoler/barnehager som samarbeider med Kolibri har stor valgfrihet. Hos Kolibri kan du få hjelp til idéer til aksjonsformer, og du får oppfølging og informasjon om gjennomføring.

Start en innsamling