Skoler og barnehager

Les mer

Helt siden starten har skoler og barnehager vært svært viktige støttespillere i Kolibri. Når barn hjelper barn oppstår sterke bånd. Det har skapt fantastiske opplevelser.

OM FRAMTIDEN

Gregory Smith tok avgjørelsen om å selge alt han eide for å bruke resten av livet til å hjelpe gatebarn og barn i faresonen. Dette gir fremdeles et sterkt signal til unge og gamle - livet handler om noe mer enn deg selv og ditt eget ve og vel. Mange ønsker å gjøre noe - være med å hjelpe.

Når vi går sammen om denne oppgaven, oppstår en fellesskapsfølelse, og arbeidet får en egenverdi. Barna møter andre kulturer, de får kunnskap og kjennskap. Vi skaper noe både i Norge og i Brasil.

Vi kaller vårt pedagogiske arbeid for FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi skal forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ!

Framtidsberedskap
Framtidsberedskap
Framtidsberedskap - komplett unddervisningsopplegg rettet mot tverrfaglige tema - kommer...

BLI EN KOLIBRISKOLE/-BARNEHAGE

Skoler og barnehager vi samarbeider med over tid, blir utnevnt til Kolibriskole/-barnehage. Elevene får en sterkere nærhet til prosjektet. Fordelen er et pedagogisk verktøy for global undervisning: Det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel.

Bli kolibriskole

UNDERVISNINGSMATERIELL OG AKTIVITETER

Vårt undervisningsmateriell er basert på kompetansemål i læreplanen. De kan brukes både i forbindelse med en innsamlingsaksjon eller som et tema i underdervisningen ellers i året.

Hos Kolibri CARF finner du materiell fra barnehagenivå til undervisning i videregående skole.

Til undervisningsmateriellet

TEMA OG AKSJON

Hos Kolibri kan du få hjelp med idéer til undervisningstema og aksjonsformer, og du får oppfølging og informasjon om gjennomføring. Innsamling kan gjøres helt digitalt gjennom innsamling med Vipps eller Spleis. Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn som lever i elendighet, en bedre fremtid. Samtidig skaper en innsamlingsaksjon samhold og engasjement.

Finn ut mer om tema og aksjon