Tema og aksjon

Les mer

Hos Kolibri kan du få hjelp med idéer til undervisningstema og aksjonsformer, og du kan få oppfølging og informasjon om gjennomføring.

Digital innsamling

Innsamling kan gjøres helt digitalt gjennom innsamling med f.eks. Vipps eller Spleis. Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn som lever i elendighet, en bedre fremtid. Samtidig skaper en innsamlingsaksjon samhold og engasjement.

Vipps: Vi tilrettelegger med innsamling på Vipps. Alle skoler kan få sitt eget Vippsnummer hos Kolibri.

Send oss en mail her, dersom skolen din ønsker et Vippsnummer hos Kolibri.

Spleis: Vi har også en egen side på Spleis. All støtte er kjærkommen.


Tema og undervisningsmateriell:

På denne linken finner du vårt undervisningsmateriell. Her finner du mange ulike tema.

Dersom skole/lærere/barnehage ønsker et tema-/undervisningsopplegg i sammenheng med et skoleløp eller aksjon, ligger det flere opplegg på vår webside. Se link her. Her kan dere laste ned billedfortellinger i PP og video (inkludert i PP), samt forslag til etterarbeid.

I tillegg finner du mange idéer i vårt hefte for småskole "Risiskobarn i Brasils storbyslum" kap 6.

Skolebesøk

Send mail her hvis dere ønsker skolebesøk


Nytt undervisningsopplegg - Framtidsberedskap

Ta gjerne kontakt med oss på skjema nedenfor, så kontakter vi deg:

Din skole heter

Navn på klassetrinn

Din epost er

Mobilnummer